Báo giá Bu lông neo móng M12, M14, M16, M18, M20, M24, M27, M30, M33, M36, M39, M42, M45, M48, M52, M56, M60, M64, M72, M100

  Báo giá bu lông neo móng M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24, M27, M30, M33, M36, M42, M45, M48, M52, M56, M60, M64, M72, M100. BULONG OHIO® là Công ty chuyên sản xuất bu lông neo với tổng chiều dài từ 200mm tới 4000mm, cường độ bulong neo từ Grade 3.6, 4.6, 5.6, 6.6 tới 8.8. Bề mặt xử lý: hàng đen, xi mạ điện phân, mạ kẽm nhúng nóng và có đầy đủ chứng chỉ chất lượng CO, CQ. Sản phẩm đẹp đạt cấp bền yêu cầu, giá cả hợp lý và gia công sản xuất nhanh.

  Để báo giá chính xác bu lông neo chúng ta cần những thông số sau: tổng chiều dài, cấp bền, bề mặt xử lý, chiều dài chạy ren, số lượng đai ốc (êcu) và long đền (vòng đệm) mỗi bộ. Như vậy, mỗi bản vẽ kỹ thuật khác nhau sẽ có giá thành bu lông neo, bu lông móng khác nhau.

  Với khẩu hiệu: “Lấy uy tín chất lượng làm thước đo giá trị thương hiệu”. Và nhằm giúp các đơn vị tư vấn thiết kế, nhà thầu thi công hay chủ đầu tư chủ động trong việc tính toán giá sơ bộ bu lông neo móng cho dự án. Bulong Ohio xin trân trọng gửi tới Quý khách hàng giá tham khảo bulong neo móng từ M12 tới M100 như sau:

  BẢNG TRA KHỐI LƯỢNG BU LÔNG NEO MÓNG TRÊN 1M CHIỀU DÀI

  Đường kính Bu lông neoM14M16M18M20M24M27M30M33M36M42M48
  Khối lượng / 1m chiều dài (kg)1.201.571.992.463.544.495.546.717.9910.8714.2

  BÁO GIÁ BU LÔNG NEO M12

  Bảng giá bu lông neo móng M12

  STTQuy cách Bu lông neoĐơn vị tínhĐơn giáĐơn vị sản xuất
  1Giá Bu lông neo M12x400Bộ       18,544Bulong OHIO
  2Giá Bu lông neo M12x450Bộ       19,612Bulong OHIO
  3Giá Bu lông neo M12x500Bộ      20,680Bulong OHIO
  4Giá Bu lông neo M12x550Bộ      21,748Bulong OHIO
  5Giá Bu lông neo M12x600Bộ      22,816Bulong OHIO
  6Giá Bu lông neo M12x650Bộ      23,884Bulong OHIO
  7Giá Bu lông neo M12x700Bộ      24,952Bulong OHIO
  8Giá Bu lông neo M12x750Bộ      26,020Bulong OHIO
  9Giá Bu lông neo M12x800Bộ      27,088Bulong OHIO
  10Giá Bu lông neo M12x850Bộ      28,156Bulong OHIO
  11Giá Bu lông neo M12x900Bộ      29,224Bulong OHIO
  12Giá Bu lông neo M12x950Bộ      30,292Bulong OHIO
  13Giá Bu lông neo M12x1000Bộ      31,360Bulong OHIO
  14Giá Bu lông neo M12x1100Bộ      33,496Bulong OHIO
  15Giá Bu lông neo M12x1200Bộ      35,632Bulong OHIO
  16Giá Bu lông neo M12x1300Bộ      37,768Bulong OHIO
  17Giá Bu lông neo M12x1500Bộ      39,904Bulong OHIO
  18Giá Bu lông neo M12x2000Bộ      42,040Bulong OHIO
  bu lông neo m12

  Bu lông neo móng M12

  BÁO GIÁ BU LÔNG NEO M14

  Bảng giá bu lông neo M14

  STTQuy cách Bu lông neoĐơn vị tínhĐơn giáĐơn vị sản xuất
  1Giá Bu lông neo M14x400Bộ      31,520Bulong OHIO
  2Giá Bu lông neo M14x450Bộ      32,960Bulong OHIO
  3Giá Bu lông neo M14x500Bộ      34,400Bulong OHIO
  4Giá Bu lông neo M14x550Bộ      35,840Bulong OHIO
  5Giá Bu lông neo M14x600Bộ      37,280Bulong OHIO
  6Giá Bu lông neo M14x650Bộ      38,720Bulong OHIO
  7Giá Bu lông neo M14x700Bộ      55,160Bulong OHIO
  8Giá Bu lông neo M14x750Bộ      61,600Bulong OHIO
  9Giá Bu lông neo M14x800Bộ      73,040Bulong OHIO
  10Giá Bu lông neo M14x850Bộ      84,480Bulong OHIO
  11Giá Bu lông neo M14x900Bộ      95,920Bulong OHIO
  12Giá Bu lông neo M14x950Bộ      97,360Bulong OHIO
  13Giá Bu lông neo M14x1000Bộ      108,800Bulong OHIO
  14Giá Bu lông neo M14x1100Bộ      111,680Bulong OHIO
  15Giá Bu lông neo M14x1200Bộ      114,560Bulong OHIO
  16Giá Bu lông neo M14x1300Bộ      117,440Bulong OHIO
  17Giá Bu lông neo M14x1500Bộ      120,320Bulong OHIO
  18Giá Bu lông neo M14x2000Bộ      125,200Bulong OHIO
  bu lông neo m14

  Bu lông neo móng M14

  BÁO GIÁ BU LÔNG NEO M16

  Bảng giá bu lông neo móng M16

  STTQuy cách Bu lông neoĐơn vị tínhĐơn giáĐơn vị sản xuất
  1Giá Bu lông neo M16x400Bộ      45,072BULONG OHIO
  2Giá Bu lông neo M16x450Bộ      46,956BULONG OHIO
  3Giá Bu lông neo M16x500Bộ      48,840BULONG OHIO
  4Giá Bu lông neo M16x550Bộ      50,724BULONG OHIO
  5Giá Bu lông neo M16x600Bộ      52,608BULONG OHIO
  6Giá Bu lông neo M16x650Bộ      54,492BULONG OHIO
  7Giá Bu lông neo M16x700Bộ      56,376BULONG OHIO
  8Giá Bu lông neo M16x750Bộ      58,260BULONG OHIO
  9Giá Bu lông neo M16x800Bộ      70,144BULONG OHIO
  10Giá Bu lông neo M16x850Bộ      72,028BULONG OHIO
  11Giá Bu lông neo M16x900Bộ      73,912BULONG OHIO
  12Giá Bu lông neo M16x950Bộ      75,796BULONG OHIO
  13Giá Bu lông neo M16x1000Bộ      77,680BULONG OHIO
  14Giá Bu lông neo M16x1100Bộ      91,448BULONG OHIO
  15Giá Bu lông neo M16x1200Bộ      95,216BULONG OHIO
  16Giá Bu lông neo M16x1300Bộ      98,984BULONG OHIO
  17Giá Bu lông neo M16x1500Bộ      92,752BULONG OHIO
  18Giá Bu lông neo M16x2000Bộ      106,520BULONG OHIO
  Bulong neo M16

  Bu lông neo móng M16

  BÁO GIÁ BU LÔNG NEO M18

  Bảng giá bu lông neo móng M18

  STTQuy cách Bu lông neoĐơn vị tínhĐơn giáĐơn vị sản xuất
  1Giá Bu lông neo M18x400Bộ      39,104BULONG OHIO
  2Giá Bu lông neo M18x450Bộ      51,492BULONG OHIO
  3Giá Bu lông neo M18x500Bộ      53,880BULONG OHIO
  4Giá Bu lông neo M18x550Bộ      56,268BULONG OHIO
  5Giá Bu lông neo M18x600Bộ      58,656BULONG OHIO
  6Giá Bu lông neo M18x650Bộ      61,044BULONG OHIO
  7Giá Bu lông neo M18x700Bộ      63,432BULONG OHIO
  8Giá Bu lông neo M18x750Bộ      65,820BULONG OHIO
  9Giá Bu lông neo M18x800Bộ      68,208BULONG OHIO
  10Giá Bu lông neo M18x850Bộ      70,596BULONG OHIO
  11Giá Bu lông neo M18x900Bộ      72,984BULONG OHIO
  12Giá Bu lông neo M18x950Bộ      75,372BULONG OHIO
  13Giá Bu lông neo M18x1000Bộ      77,760BULONG OHIO
  14Giá Bu lông neo M18x1100Bộ      82,536BULONG OHIO
  15Giá Bu lông neo M18x1200Bộ      87,312BULONG OHIO
  16Giá Bu lông neo M18x1300Bộ      92,088BULONG OHIO
  17Giá Bu lông neo M18x1500Bộ      96,864BULONG OHIO
  18Giá Bu lông neo M18x2000Bộ      101,640BULONG OHIO
  bulong neo m18

  Bu lông neo móng M18

  BÁO GIÁ BU LÔNG NEO M20

  Bảng giá bu lông neo M20

  STTQuy cách Bu lông neoĐơn vị tínhĐơn giáĐơn vị sản xuất
  1Giá Bu lông neo M20x400Bộ      53,616BULONG OHIO
  2Giá Bu lông neo M20x450Bộ      56,568BULONG OHIO
  3Giá Bu lông neo M20x500Bộ      59,520BULONG OHIO
  4Giá Bu lông neo M20x550Bộ      62,472BULONG OHIO
  5Giá Bu lông neo M20x600Bộ      65,424BULONG OHIO
  6Giá Bu lông neo M20x650Bộ      68,376BULONG OHIO
  7Giá Bu lông neo M20x700Bộ      81,328BULONG OHIO
  8Giá Bu lông neo M20x750Bộ      84,280BULONG OHIO
  9Giá Bu lông neo M20x800Bộ      87,232BULONG OHIO
  10Giá Bu lông neo M20x850Bộ      90,184BULONG OHIO
  11Giá Bu lông neo M20x900Bộ      93,136BULONG OHIO
  12Giá Bu lông neo M20x950Bộ      96,088BULONG OHIO
  13Giá Bu lông neo M20x1000Bộ      99,040BULONG OHIO
  14Giá Bu lông neo M20x1100Bộ      104,944BULONG OHIO
  15Giá Bu lông neo M20x1200Bộ      110,848BULONG OHIO
  16Giá Bu lông neo M20x1300Bộ      116,752BULONG OHIO
  17Giá Bu lông neo M20x1500Bộ      132,656BULONG OHIO
  18Giá Bu lông neo M20x2000Bộ      165,560BULONG OHIO
  Bulong mong M20

  Bu lông neo móng M20

  BÁOGIÁ BU LÔNG NEO M22

  Bảng giá bu lông neo móng M22

  STTQuy cách Bu lông neoĐơn vịĐơn giáĐơn vị sản xuất
  1Giá Bu lông neo M22x400Bộ      91,000OHIO®
  2Giá Bu lông neo M22x450Bộ      98,047OHIO®
  3Giá Bu lông neo M22x500Bộ      112,998OHIO®
  4Giá Bu lông neo M22x550Bộ      117,950OHIO®
  5Giá Bu lông neo M22x600Bộ      142,901OHIO®
  6Giá Bu lông neo M22x650Bộ     147,852OHIO®
  7Giá Bu lông neo M22x700Bộ      162,804OHIO®
  8Giá Bu lông neo M22x750Bộ      167,755OHIO®
  9Giá Bu lông neo M22x800Bộ      172,706OHIO®
  10Giá Bu lông neo M22x850Bộ      177,658OHIO®
  11Giá Bu lông neo M22x900Bộ      182,609OHIO®
  12Giá Bu lông neo M22x950Bộ      187,560OHIO®
  13Giá Bu lông neo M22x1000Bộ    192,512OHIO®
  14Giá Bu lông neo M22x1100Bộ    222,414OHIO®
  15Giá Bu lông neo M22x1200Bộ    272,317OHIO®
  16Giá Bu lông neo M22x1300Bộ    322,220OHIO®
  17Giá Bu lông neo M22x1500Bộ    332,025OHIO®
  18Giá Bu lông neo M22x2000Bộ    341,538OHIO®
  bulong móng m22

  Gia công bulong neo móng M22

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  BÁO GIÁ BU LÔNG NEO M24

  Bảng giá bu lông neo móng M24

  STTQuy cách Bu lông neoĐơn vị tínhĐơn giáĐơn vị sản xuất
  1Giá Bu lông neo M24x400Bộ      113,984BULONG OHIO
  2Giá Bu lông neo M24x450Bộ      118,232BULONG OHIO
  3Giá Bu lông neo M24x500Bộ      122,480BULONG OHIO
  4Giá Bu lông neo M24x550Bộ      126,728BULONG OHIO
  5Giá Bu lông neo M24x600Bộ      130,976BULONG OHIO
  6Giá Bu lông neo M24x650Bộ      135,224BULONG OHIO
  7Giá Bu lông neo M24x700Bộ      145,472BULONG OHIO
  8Giá Bu lông neo M24x750Bộ      156,720BULONG OHIO
  9Giá Bu lông neo M24x800Bộ      160,968BULONG OHIO
  10Giá Bu lông neo M24x850Bộ      170,216BULONG OHIO
  11Giá Bu lông neo M24x900Bộ      180,464BULONG OHIO
  12Giá Bu lông neo M24x950Bộ      190,712BULONG OHIO
  13Giá Bu lông neo M24x1000Bộ      230,960BULONG OHIO
  14Giá Bu lông neo M24x1100Bộ      245,456BULONG OHIO
  15Giá Bu lông neo M24x1200Bộ    355,952BULONG OHIO
  16Giá Bu lông neo M24x1300Bộ    361,448BULONG OHIO
  17Giá Bu lông neo M24x1500Bộ    373,944BULONG OHIO
  18Giá Bu lông neo M24x2000Bộ    486,440BULONG OHIO
  bu lông neo m24

  Bu lông neo móng M24

  BÁO GIÁ BU LÔNG NEO M27

  Bảng giá bu lông neo móng M27

  STTQuy cách Bu lông neoĐơn vị tínhĐơn giáĐơn vị sản xuất
  1Giá Bu lông neo M27x400Bộ      123,104BULONG OHIO
  2Giá Bu lông neo M27x450Bộ      148,492BULONG OHIO
  3Giá Bu lông neo M27x500Bộ      153,880BULONG OHIO
  4Giá Bu lông neo M27x550Bộ      159,268BULONG OHIO
  5Giá Bu lông neo M27x600Bộ     264,656BULONG OHIO
  6Giá Bu lông neo M27x650Bộ      270,044BULONG OHIO
  7Giá Bu lông neo M27x700Bộ      275,432BULONG OHIO
  8Giá Bu lông neo M27x750Bộ     280,820BULONG OHIO
  9Giá Bu lông neo M27x800Bộ      286,208BULONG OHIO
  10Giá Bu lông neo M27x850Bộ      391,596BULONG OHIO
  11Giá Bu lông neo M27x900Bộ     396,984BULONG OHIO
  12Giá Bu lông neo M27x950Bộ    302,372BULONG OHIO
  13Giá Bu lông neo M27x1000Bộ    407,760BULONG OHIO
  14Giá Bu lông neo M27x1100Bộ    418,536BULONG OHIO
  15Giá Bu lông neo M27x1200Bộ    429,312BULONG OHIO
  16Giá Bu lông neo M27x1300Bộ    440,088BULONG OHIO
  17Giá Bu lông neo M27x1500Bộ    450,864BULONG OHIO
  18Giá Bu lông neo M27x2000Bộ    461,640BULONG OHIO
  bu-long-neo-m27

  Bu lông neo móng M27

  BÁO GIÁ BU LÔNG NEO M30

  Bảng giá bu lông neo móng M30

  STTQuy cách Bu lông neoĐơn vị tínhĐơn giáĐơn vị sản xuất
  1Giá Bu lông neo M30x400Bộ      153,184BULONG OHIO
  2Giá Bu lông neo M30x450Bộ      159,832BULONG OHIO
  3Giá Bu lông neo M30x500Bộ      166,480BULONG OHIO
  4Giá Bu lông neo M30x550Bộ      173,128BULONG OHIO
  5Giá Bu lông neo M30x600Bộ      179,776BULONG OHIO
  6Giá Bu lông neo M30x650Bộ      186,424BULONG OHIO
  7Giá Bu lông neo M30x700Bộ      293,072BULONG OHIO
  8Giá Bu lông neo M30x750Bộ      299,720BULONG OHIO
  9Giá Bu lông neo M30x800Bộ    206,368BULONG OHIO
  10Giá Bu lông neo M30x850Bộ    213,016BULONG OHIO
  11Giá Bu lông neo M30x900Bộ    319,664BULONG OHIO
  12Giá Bu lông neo M30x950Bộ    326,312BULONG OHIO
  13Giá Bu lông neo M30x1000Bộ    332,960BULONG OHIO
  14Giá Bu lông neo M30x1100Bộ    446,256BULONG OHIO
  15Giá Bu lông neo M30x1200Bộ    459,552BULONG OHIO
  16Giá Bu lông neo M30x1300Bộ   572,848BULONG OHIO
  17Giá Bu lông neo M30x1500Bộ    686,144BULONG OHIO
  18Giá Bu lông neo M30x2000Bộ    699,440BULONG OHIO
  bulong neo M30

  Bu lông neo móng M30

  BÁO GIÁ BU LÔNG NEO M33

  Bảng giá bu lông neo móng M33

  STTQuy cách Bu lông neoĐơn vị tínhĐơn giáĐơn vị sản xuất
  1Giá Bu lông neo M33x400Bộ      264,416BULONG OHIO
  2Giá Bu lông neo M33x450Bộ      272,468BULONG OHIO
  3Giá Bu lông neo M33x500Bộ      280,520BULONG OHIO
  4Giá Bu lông neo M33x550Bộ      288,572BULONG OHIO
  5Giá Bu lông neo M33x600Bộ     296,624BULONG OHIO
  6Giá Bu lông neo M33x650Bộ    304,676BULONG OHIO
  7Giá Bu lông neo M33x700Bộ    312,728BULONG OHIO
  8Giá Bu lông neo M33x750Bộ    420,780BULONG OHIO
  9Giá Bu lông neo M33x800Bộ    428,832BULONG OHIO
  10Giá Bu lông neo M33x850Bộ    436,884BULONG OHIO
  11Giá Bu lông neo M33x900Bộ    444,936BULONG OHIO
  12Giá Bu lông neo M33x950Bộ    452,988BULONG OHIO
  13Giá Bu lông neo M33x1000Bộ    561,040BULONG OHIO
  14Giá Bu lông neo M33x1100Bộ    577,144BULONG OHIO
  15Giá Bu lông neo M33x1200Bộ    793,248BULONG OHIO
  16Giá Bu lông neo M33x1300Bộ    709,352BULONG OHIO
  17Giá Bu lông neo M33x1500Bộ    725,456BULONG OHIO
  18Giá Bu lông neo M33x2000Bộ    741,560BULONG OHIO
  bulong neo m30

  Bu lông neo móng M30

  BÁO GIÁ BU LÔNG NEO M36

  Bảng giá Bu lông neo móng M36

  STTQuy cách Bu lông neoĐơn vịĐơn giáĐơn vị sản xuất
  1Giá Bu lông neo M36x400Bộ    364,673Công ty OHIO®
  2Giá Bu lông neo M36x450Bộ    373,110Công ty OHIO®
  3Giá Bu lông neo M36x500Bộ  301,547Công ty OHIO®
  4Giá Bu lông neo M36x550Bộ  409,984Công ty OHIO®
  5Giá Bu lông neo M36x600Bộ  518,421Công ty OHIO®
  6Giá Bu lông neo M36x650Bộ  526,858Công ty OHIO®
  7Giá Bu lông neo M36x700Bộ  535,295Công ty OHIO®
  8Giá Bu lông neo M36x750Bộ  643,732Công ty OHIO®
  9Giá Bu lông neo M36x800Bộ  652,169Công ty OHIO®
  10Giá Bu lông neo M36x850Bộ  660,606Công ty OHIO®
  11Giá Bu lông neo M36x900Bộ  769,043Công ty OHIO®
  12Giá Bu lông neo M36x950Bộ  777,480Công ty OHIO®
  13Giá Bu lông neo M36x1000Bộ  785,917Công ty OHIO®
  14Giá Bu lông neo M36x1100Bộ  802,791Công ty OHIO®
  15Giá Bu lông neo M36x1200Bộ  819,665Công ty OHIO®
  16Giá Bu lông neo M36x1300Bộ  826,539Công ty OHIO®
  17Giá Bu lông neo M36x1500Bộ  840,286Công ty OHIO®
  18Giá Bu lông neo M36x2000Bộ  874,774Công ty OHIO®
  bao gia bu long neo m36

  Bu lông neo chữ u M36

  báo giá bulong neo m36

  Bu lông neo móng M36

  BÁO GIÁ BU LÔNG NEO M39

  Bảng giá bu lông neo móng M39

  STTQuy cách Bu lông neoĐơn vịĐơn giáĐơn vị sản xuất
  1Giá Bu lông neo M39x400Bộ    400,099Công ty OHIO®
  2Giá Bu lông neo M39x450Bộ    411,473Công ty OHIO®
  3Giá Bu lông neo M39x500Bộ    423,846Công ty OHIO®
  4Giá Bu lông neo M39x550Bộ    434,219Công ty OHIO®
  5Giá Bu lông neo M39x600Bộ    544,592Công ty OHIO®
  6Giá Bu lông neo M39x650Bộ    554,966Công ty OHIO®
  7Giá Bu lông neo M39x700Bộ    565,339Công ty OHIO®
  8Giá Bu lông neo M39x750Bộ    675,712Công ty OHIO®
  9Giá Bu lông neo M39x800Bộ    606,085Công ty OHIO®
  10Giá Bu lông neo M39x850Bộ    606,458Công ty OHIO®
  11Giá Bu lông neo M39x900Bộ    616,832Công ty OHIO®
  12Giá Bu lông neo M39x950Bộ    627,205Công ty OHIO®
  13Giá Bu lông neo M39x1000Bộ    737,578Công ty OHIO®
  14Giá Bu lông neo M39x1100Bộ    748,325Công ty OHIO®
  15Giá Bu lông neo M39x1200Bộ    769,071Công ty OHIO®
  16Giá Bu lông neo M39x1300Bộ    809,817Công ty OHIO®
  17Giá Bu lông neo M39x1500Bộ    921,310Công ty OHIO®
  18Giá Bu lông neo M39x2000Bộ    905,043Công ty OHIO®
  báo giá bulong neo m39

  Bu lông neo móng M39

  bao-gia-bu-long-neo-m39

  Bulong neo M39

  BÁO GIÁ BU LÔNG NEO M42

  Bảng giá bu lông neo móng M42

  STTQuy cách Bu lông neoĐơn vịĐơn giáĐơn vị sản xuất
  1Giá Bu lông neo M42x400Bộ    420,734Công ty OHIO®
  2Giá Bu lông neo M42x450Bộ    430,217Công ty OHIO®
  3Giá Bu lông neo M42x500Bộ    440,701Công ty OHIO®
  4Giá Bu lông neo M42x550Bộ    460,185Công ty OHIO®
  5Giá Bu lông neo M42x600Bộ    570,668Công ty OHIO®
  6Giá Bu lông neo M42x650Bộ    580,152Công ty OHIO®
  7Giá Bu lông neo M42x700Bộ    590,636Công ty OHIO®
  8Giá Bu lông neo M42x750Bộ    600,119Công ty OHIO®
  9Giá Bu lông neo M42x800Bộ    610,603Công ty OHIO®
  10Giá Bu lông neo M42x850Bộ    720,086Công ty OHIO®
  11Giá Bu lông neo M42x900Bộ    740,570Công ty OHIO®
  12Giá Bu lông neo M42x950Bộ    750,054Công ty OHIO®
  13Giá Bu lông neo M42x1000Bộ    760,537Công ty OHIO®
  14Giá Bu lông neo M42x1100Bộ    880,505Công ty OHIO®
  15Giá Bu lông neo M42x1200Bộ    800,472Công ty OHIO®
  16Giá Bu lông neo M42x1300Bộ    830,439Công ty OHIO®
  17Giá Bu lông neo M42x1500Bộ    870,374Công ty OHIO®
  18Giá Bu lông neo M42x2000Bộ    990,210Công ty OHIO®
  gia bulong neo m42

  Giá bulong neo M42

  báo giá bulong neo

  Gia công bulong neo

  BÁO GIÁ BU LÔNG NEO M45

  Bảng giá bu lông neo móng M45

  STTQuy cách Bu lông neoĐơn vịĐơn giáĐơn vị sản xuất
  1Giá Bu lông neo M45x400Bộ    470,580Công ty OHIO®
  2Giá Bu lông neo M45x450Bộ    480,018Công ty OHIO®
  3Giá Bu lông neo M45x500Bộ    490,456Công ty OHIO®
  4Giá Bu lông neo M45x550Bộ    510,894Công ty OHIO®
  5Giá Bu lông neo M45x600Bộ    520,333Công ty OHIO®
  6Giá Bu lông neo M45x650Bộ    540,771Công ty OHIO®
  7Giá Bu lông neo M45x700Bộ    550,209Công ty OHIO®
  8Giá Bu lông neo M45x750Bộ    670,647Công ty OHIO®
  9Giá Bu lông neo M45x800Bộ    680,086Công ty OHIO®
  10Giá Bu lông neo M45x850Bộ    600,524Công ty OHIO®
  11Giá Bu lông neo M45x900Bộ    610,962Công ty OHIO®
  12Giá Bu lông neo M45x950Bộ    720,400Công ty OHIO®
  13Giá Bu lông neo M45x1000Bộ    740,839Công ty OHIO®
  14Giá Bu lông neo M45x1100Bộ    770,715Công ty OHIO®
  15Giá Bu lông neo M45x1200Bộ    800,592Công ty OHIO®
  16Giá Bu lông neo M45x1300Bộ    930,468Công ty OHIO®
  17Giá Bu lông neo M45x1500Bộ    980,221Công ty OHIO®
  18Giá Bu lông neo M45x2000Bộ    1020,402Công ty OHIO®
  Báo giá bulong neo M45

  Báo giá bulong neo M45

  Báo giá bu lông neo M45

  Báo giá bu lông neo M45

  BÁO GIÁ BU LÔNG NEO M48

  Bảng giá bu lông neo móng M48

  STTQuy cách Bu lông neoĐơn vị tínhĐơn giáĐơn vị sản xuất
  1Giá Bu lông neo M48x400Bộ    536,320BULONG OHIO
  2Giá Bu lông neo M48x450Bộ    553,360BULONG OHIO
  3Giá Bu lông neo M48x500Bộ    570,400BULONG OHIO
  4Giá Bu lông neo M48x550Bộ    587,440BULONG OHIO
  5Giá Bu lông neo M48x600Bộ    504,480BULONG OHIO
  6Giá Bu lông neo M48x650Bộ    621,520BULONG OHIO
  7Giá Bu lông neo M48x700Bộ    638,560BULONG OHIO
  8Giá Bu lông neo M48x750Bộ    755,600BULONG OHIO
  9Giá Bu lông neo M48x800Bộ    772,640BULONG OHIO
  10Giá Bu lông neo M48x850Bộ    789,680BULONG OHIO
  11Giá Bu lông neo M48x900Bộ    806,720BULONG OHIO
  12Giá Bu lông neo M48x950Bộ    823,760BULONG OHIO
  13Giá Bu lông neo M48x1000Bộ    840,800BULONG OHIO
  14Giá Bu lông neo M48x1100Bộ    874,880BULONG OHIO
  15Giá Bu lông neo M48x1200Bộ    908,960BULONG OHIO
  16Giá Bu lông neo M48x1300Bộ    943,040BULONG OHIO
  17Giá Bu lông neo M48x1500Bộ    1077,120BULONG OHIO
  18Giá Bu lông neo M48x2000Bộ    1211,200BULONG OHIO
  bulong neo m48

  Bu lông neo móng M48

  BÁO GIÁ BU LÔNG NEO M52

  Bảng giá bu lông neo móng M52

  STTQuy cách Bu lông neoĐơn vị tínhĐơn giáĐơn vị sản xuất
  1Giá Bu lông neo M52x400Bộ    559,936BULONG OHIO
  2Giá Bu lông neo M52x450Bộ    579,928BULONG OHIO
  3Giá Bu lông neo M52x500Bộ    599,920BULONG OHIO
  4Giá Bu lông neo M52x550Bộ    619,912BULONG OHIO
  5Giá Bu lông neo M52x600Bộ    639,904BULONG OHIO
  6Giá Bu lông neo M52x650Bộ    759,896BULONG OHIO
  7Giá Bu lông neo M52x700Bộ    779,888BULONG OHIO
  8Giá Bu lông neo M52x750Bộ    799,880BULONG OHIO
  9Giá Bu lông neo M52x800Bộ    819,872BULONG OHIO
  10Giá Bu lông neo M52x850Bộ    839,864BULONG OHIO
  11Giá Bu lông neo M52x900Bộ    959,856BULONG OHIO
  12Giá Bu lông neo M52x950Bộ    979,848BULONG OHIO
  13Giá Bu lông neo M52x1000Bộ    1099,840BULONG OHIO
  14Giá Bu lông neo M52x1100Bộ    1139,824BULONG OHIO
  15Giá Bu lông neo M52x1200Bộ    1279,808BULONG OHIO
  16Giá Bu lông neo M52x1300Bộ    519,792BULONG OHIO
  17Giá Bu lông neo M52x1500Bộ    559,776BULONG OHIO
  18Giá Bu lông neo M52x2000Bộ    599,760BULONG OHIO
  Bulong neo M52

  Bulong neo mong M52

  BÁO GIÁ BU LÔNG NEO M56

  Bảng giá bu lông neo móng M56

  STTQuy cách Bu lông neoĐơn vị tínhĐơn giáĐơn vị sản xuất
  1Giá Bu lông neo M56x400Bộ      585,472BULONG OHIO
  2Giá Bu lông neo M56x450Bộ      508,656BULONG OHIO
  3Giá Bu lông neo M56x500Bộ      531,840BULONG OHIO
  4Giá Bu lông neo M56x550Bộ      555,024BULONG OHIO
  5Giá Bu lông neo M56x600Bộ      578,208BULONG OHIO
  6Giá Bu lông neo M56x650Bộ      601,392BULONG OHIO
  7Giá Bu lông neo M56x700Bộ      624,576BULONG OHIO
  8Giá Bu lông neo M56x750Bộ      647,760BULONG OHIO
  9Giá Bu lông neo M56x800Bộ      670,944BULONG OHIO
  10Giá Bu lông neo M56x850Bộ      794,128BULONG OHIO
  11Giá Bu lông neo M56x900Bộ      817,312BULONG OHIO
  12Giá Bu lông neo M56x950Bộ      840,496BULONG OHIO
  13Giá Bu lông neo M56x1000Bộ      863,680BULONG OHIO
  14Giá Bu lông neo M56x1100Bộ      910,048BULONG OHIO
  15Giá Bu lông neo M56x1200Bộ      956,416BULONG OHIO
  16Giá Bu lông neo M56x1300Bộ   1002,784BULONG OHIO
  17Giá Bu lông neo M56x1500Bộ    1049,152BULONG OHIO
  18Giá Bu lông neo M56x2000Bộ    1095,520BULONG OHIO
  phôi thép bu lông neo m56

  Phôi thép bu lông neo móng m56

  BÁO GIÁ BU LÔNG NEO M60

  Bảng giá bu lông neo móng M60

  STTQuy cách Bu lông neoĐơn vị tínhĐơn giáĐơn vị sản xuất
  1Giá Bu lông neo M60x400Bộ    612,928BULONG OHIO
  2Giá Bu lông neo M60x450Bộ    639,544BULONG OHIO
  3Giá Bu lông neo M60x500Bộ    666,160BULONG OHIO
  4Giá Bu lông neo M60x550Bộ    692,776BULONG OHIO
  5Giá Bu lông neo M60x600Bộ    719,392BULONG OHIO
  6Giá Bu lông neo M60x650Bộ    746,008BULONG OHIO
  7Giá Bu lông neo M60x700Bộ    772,624BULONG OHIO
  8Giá Bu lông neo M60x750Bộ    799,240BULONG OHIO
  9Giá Bu lông neo M60x800Bộ    825,856BULONG OHIO
  10Giá Bu lông neo M60x850Bộ    852,472BULONG OHIO
  11Giá Bu lông neo M60x900Bộ    879,088BULONG OHIO
  12Giá Bu lông neo M60x950Bộ    905,704BULONG OHIO
  13Giá Bu lông neo M60x1000Bộ    932,320BULONG OHIO
  14Giá Bu lông neo M60x1100Bộ    985,552BULONG OHIO
  15Giá Bu lông neo M60x1200Bộ    1038,784BULONG OHIO
  16Giá Bu lông neo M60x1300Bộ    1092,016BULONG OHIO
  17Giá Bu lông neo M60x1500Bộ    1245,248BULONG OHIO
  18Giá Bu lông neo M60x2000Bộ    1398,480BULONG OHIO
  bulong neo M60

  Bu lông neo móng M60

  BÁO GIÁ BU LÔNG NEO M64

  Bảng giá bu lông neo móng M64

  STTQuy cách Bu lông neoĐơn vị tínhĐơn giáĐơn vị sản xuất
  1Giá Bu lông neo M64x400Bộ    742,304BULONG OHIO
  2Giá Bu lông neo M64x450Bộ    772,592BULONG OHIO
  3Giá Bu lông neo M64x500Bộ    702,880BULONG OHIO
  4Giá Bu lông neo M64x550Bộ    833,168BULONG OHIO
  5Giá Bu lông neo M64x600Bộ    863,456BULONG OHIO
  6Giá Bu lông neo M64x650Bộ    893,744BULONG OHIO
  7Giá Bu lông neo M64x700Bộ    924,032BULONG OHIO
  8Giá Bu lông neo M64x750Bộ    954,320BULONG OHIO
  9Giá Bu lông neo M64x800Bộ    984,608BULONG OHIO
  10Giá Bu lông neo M64x850Bộ    1014,896BULONG OHIO
  11Giá Bu lông neo M64x900Bộ    1045,184BULONG OHIO
  12Giá Bu lông neo M64x950Bộ    1075,472BULONG OHIO
  13Giá Bu lông neo M64x1000Bộ    1105,760BULONG OHIO
  14Giá Bu lông neo M64x1100Bộ    1265,336BULONG OHIO
  15Giá Bu lông neo M64x1200Bộ    1326,912BULONG OHIO
  16Giá Bu lông neo M64x1300Bộ    1487,488BULONG OHIO
  17Giá Bu lông neo M64x1500Bộ    1558,064BULONG OHIO
  18Giá Bu lông neo M64x2000Bộ    1608,640BULONG OHIO
  bu lông neo M64

  Bu lông neo móng M64

  BÁO GIÁ BU LÔNG NEO M72

  Bảng giá bu lông neo móng M72

  STTQuy cách Bu lông neoĐơn vị tínhĐơn giáĐơn vị sản xuất
  1Giá Bu lông neo M72x400Bộ    706,720BULONG OHIO
  2Giá Bu lông neo M72x450Bộ   745,060BULONG OHIO
  3Giá Bu lông neo M72x500Bộ    783,400BULONG OHIO
  4Giá Bu lông neo M72x550Bộ    821,740BULONG OHIO
  5Giá Bu lông neo M72x600Bộ    860,080BULONG OHIO
  6Giá Bu lông neo M72x650Bộ    898,420BULONG OHIO
  7Giá Bu lông neo M72x700Bộ    936,760BULONG OHIO
  8Giá Bu lông neo M72x750Bộ    975,100BULONG OHIO
  9Giá Bu lông neo M72x800Bộ    1013,440BULONG OHIO
  10Giá Bu lông neo M72x850Bộ    1151,780BULONG OHIO
  11Giá Bu lông neo M72x900Bộ    1190,120BULONG OHIO
  12Giá Bu lông neo M72x950Bộ    1228,460BULONG OHIO
  13Giá Bu lông neo M72x1000Bộ    1366,800BULONG OHIO
  14Giá Bu lông neo M72x1100Bộ    1443,480BULONG OHIO
  15Giá Bu lông neo M72x1200Bộ    1520,160BULONG OHIO
  16Giá Bu lông neo M72x1300Bộ    1696,840BULONG OHIO
  17Giá Bu lông neo M72x1500Bộ 1,773,520BULONG OHIO
  18Giá Bu lông neo M72x2000Bộ 1,850,200BULONG OHIO
  bulong neo m72

  Bu lông neo móng M72

  BÁO GIÁ BU LÔNG NEO M100

  Bảng giá bu lông neo móng M100

  STTQuy cách Bu lông neoĐơn vị tínhĐơn giáĐơn vị sản xuất
  1Giá Bu lông neo M100x400Bộ    891,552BULONG OHIO
  2Giá Bu lông neo M100x450Bộ    865,496BULONG OHIO
  3Giá Bu lông neo M100x500Bộ    839,440BULONG OHIO
  4Giá Bu lông neo M100x550Bộ    913,384BULONG OHIO
  5Giá Bu lông neo M100x600Bộ    987,328BULONG OHIO
  6Giá Bu lông neo M100x650Bộ    1061,272BULONG OHIO
  7Giá Bu lông neo M100x700Bộ 1,235,216BULONG OHIO
  8Giá Bu lông neo M100x750Bộ 1,309,160BULONG OHIO
  9Giá Bu lông neo M100x800Bộ 1,483,104BULONG OHIO
  10Giá Bu lông neo M100x850Bộ 1,557,048BULONG OHIO
  11Giá Bu lông neo M100x900Bộ 1,630,992BULONG OHIO
  12Giá Bu lông neo M100x950Bộ 1,704,936BULONG OHIO
  13Giá Bu lông neo M100x1000Bộ 1,878,880BULONG OHIO
  14Giá Bu lông neo M100x1100Bộ 1,926,768BULONG OHIO
  15Giá Bu lông neo M100x1200Bộ 2,174,656BULONG OHIO
  16Giá Bu lông neo M100x1300Bộ 2,222,544BULONG OHIO
  17Giá Bu lông neo M100x1500Bộ 2,370,432BULONG OHIO
  18Giá Bu lông neo M100x2000Bộ 2,418,320BULONG OHIO
  bulong neo M100

  Bu lông neo móng M100

  Note: Bảng giá trên chỉ dùng để tham khảo, chi tiết đơn giá bulong neo Quý khách vui lòng liên hệ HOTLINE: 090 686 2407 để được cập nhật giá mới nhất.

  THẾ MẠNH VÀ CAM KẾT VỚI KHÁCH HÀNG CỦA BULONG OHIO

  • Nhà máy sản xuất với số lượng lớn tại Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh
  • Luôn có sẵn phôi thép dự trữ trong kho sẵn sàng gia công sản xuất khi khách đặt hàng
  • Thời gian cấp hàng nhanh: 1 ngày ~ 2000 cây thành phẩm bulong neo
  • Giá tốt nhất thị trường
  • Sản phẩm đẹp, cam kết về chất lượng cấp bền đầu ra của sản phẩm
  • Hỗ trợ giao hàng tận nơi
  • Bảo hành sản phẩm nếu lỗi do nhà sản xuất
  • Máy móc hiện đại được nhập từ Thái Lan và Đài Loan

  Quý khách cần tư vấn và báo giá bu lông neo móng xin vui lòng liên hệ:

  CÔNG TY TNHH OHIO INDOCHINA

  Địa chỉ: 187/7 Điện Biên Phủ, P. Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

  VPGD và Nhà máy sản xuất: Tổ 28, KP2, Thạnh Xuân 14, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh

  Điện thoại: 028.6278.2407 | Fax: 028.3823.0599 | Hotline: 090 686 2407 | Email: info@ohioindochina.asia | Website: https://ohioindochina.asia

  Share:

  Leave your thought