THƯ VIỆN CAD BU LÔNG ỐC VÍT CÁC LOẠI

    Bu lông được sử dụng để lắp ráp, liên kết, ghép nối các chi tiết thành hệ thống khối, khung giàn. Nguyên lý làm việc của bu lông là dựa vào sự ma sát giữa các vòng ren của bulong và đai ốc để kẹp chặt các chi tiết lại với nhau.

    DOWLOAD: THƯ VIỆN CAD BU LÔNG ỐC VÍT

    Share:

    Leave your thought