Tài Liệu Thiết Kế và Thi Công Cọc, Tường Barrette

  • Phn I: Một số khái niệm cơ bản liên quan đến cọc, tường Barrette.
  • Phn II: Thiết kế và thi công cọc Barrette.
  • Phn III: Thiết kế và thi công tường Barrette.
  • Phn IV: Các phương pháp chống thấm cho công trình( Cọc, Tường Barrette).
  • Phn V : Các phương pháp kiểm tra cọc tường Barrette thông dụng.
  • Phn VI: Các sự cố thường gặp trong thi công cọc, tường Barrette.

  => DOWNLOAD

  Share:

  Leave your thought